หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ หัวใจนักเขียน โดย อุทิศ-เหมะมูล สำนักพิมพ์ จุติ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

หัวใจนักเขียน โดย อุทิศ-เหมะมูล สำนักพิมพ์ จุติ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 หัวใจนักเขียน โดย อุทิศ-เหมะมูล สำนักพิมพ์ จุติ ⭐⭐⭐⭐⭐

หัวใจนักเขียน

หัวใจนักเขียน
.   "หัวใจนักเขียน" เป็นหนังสือที่ได้แบ่งปันทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานประพันธ์ในช่วงเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาของชีวิตผู้เขียนเอง 10 กว่าปีที่มีใจรักให้อย่างลุ่มหลง ศรัทธา และยืนอยู่เคียงข้างการทำงานประพันธ์ หนังสือเล่มนี้จึงคือหัวใจอันเปลือยของนักเขียนคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่พอจะเป็นโคว้ทคำสีทอง หรือส่องประกายล้อแสงระยิบระยับอย่างอัญมณี ไม่ได้เป็นแบบแผนปฏิบัติ พหูสูตของนักเริ่มต้นอยากเขียน ให้เขียนเป็น เขียนดี และถูกต้อง

หากว่ามันจะบอกนัยอะไรก็ได้คือ การเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ว่าบัดนี้ การเขียนจะเป็นการขุดลึกลงไปเพื่อค้นหา ความงาม ความสุข และคุณค่าในตัวเอง และประสบการณ์นี้แปลกเหลือเกิน โดยผ่านการเขียน เราค้นพบผู้อื่น ชีวิตอื่น ๆ เรียนรู้ที่จะรัก วางใจ และปกป้องความหวังดีด้วยเสรีภาพทางการเขียน พอ ๆ กับรับรู้อานุภาพของการประพันธ์ว่าเป็นสิ่งรินเติมชีวิตให้แก่กันและกันได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน หัวใจนักเขียนเล่มนี้