หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ ห้วงเสน่หาปรารถนาแห่งหัวใจ โดย นางแก้ว สำนักพิมพ์ The-Great หมวดหนังสือ
ห้วงเสน่หาปรารถนาแห่งหัวใจ

ห้วงเสน่หาปรารถนาแห่งหัวใจ
.   เส้นสายของ 'รักแท้' ต้องไม่ใช่เส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้ ไม่ว่าความปรารถนานั้นจะมากล้นเพียงใดก็ตามที รักแท้แม้พรากจากกันด้วยกาลเวลา แต่สุดท้ายหัวใจที่ถวิลหากันนั้น ต้องพากลับมาบรรจบพบกันได้เสมอ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ห้วงเสน่หาปรารถนาแห่งหัวใจเล่มนี้