หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป โดย Fumio-Sasaki-ฟุมิโอะ-ซะซะกิ- สำนักพิมพ์ steps 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป โดย Fumio-Sasaki-ฟุมิโอะ-ซะซะกิ- สำนักพิมพ์ steps ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป โดย Fumio-Sasaki-ฟุมิโอะ-ซะซะกิ- สำนักพิมพ์ steps ⭐⭐⭐⭐⭐

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป

อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป
.   หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดูแลตัวเอง ดูแลเวลาในชีวิตประจำวัน และดูแลที่พักอาศัยของคนในเมืองใหญ่ ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดไปสู่ความ Minimal หรือการมีสิ่งของเท่าที่จำเป็น คล้ายหนังสือ "ชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว" แต่เป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งตารางเวลาในชีวิตแต่ละวัน การจัดการกับงาน จัดบ้าน สังสรรค์ ล้วนใช้หลักการ Minimalist ได้ทั้งนั้น ซึ่งเนื้อหาในเล่มมีการยกตัวอย่างเรื่องของตนเองเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และเรื่องที่ยกตัวอย่างนั้นเป็นชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองอันวุ่นวายทั่วโลก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปเล่มนี้