หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ อีกสิบห้านาที โดย ภู่มณี-ศิริพรไพบูลย์ สำนักพิมพ์ มีงานบุ๊ก หมวดหนังสือ
อีกสิบห้านาที

อีกสิบห้านาที
.   เขาใช้นิ้วมือไล้ไปทั่ว ส่วนเธอบรรจงเลียริมฝีปาก เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น ปล่อยจินตนาการ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน อีกสิบห้านาทีเล่มนี้