หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เคียงตะวัน-Sunrise-at-Kamo- โดย ณ-ภัทร สำนักพิมพ์ bemine หมวดหนังสือ
เคียงตะวัน-Sunrise-at-Kamo-

เคียงตะวัน-Sunrise-at-Kamo-
.   หัวใจที่บอบช้ำจากรักครั้งเก่าของเธอะกลับมาดีดังเดิม หรือต้องบอบช้ำอีกครั้งจากรักครั้งใหม่ ที่ตราตรึงใจเกินจะเลือน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เคียงตะวัน-Sunrise-at-Kamo-เล่มนี้