หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เจ็ดนางฟ้า โดย Damrong-Wongchotpinthong สำนักพิมพ์ Rester 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เจ็ดนางฟ้า โดย Damrong-Wongchotpinthong สำนักพิมพ์ Rester ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เจ็ดนางฟ้า โดย Damrong-Wongchotpinthong สำนักพิมพ์ Rester ⭐⭐⭐⭐⭐

เจ็ดนางฟ้า

เจ็ดนางฟ้า
.   มนุษย์ที่มีความมั่นใจในตนเอง ก็จะทำให้สามารถทำงานใหญ่ได้ประสบความสำเร็จ มนุษย์ที่ทำงานโดยไม่มีความมั่นใจมักจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อไม่มั่นใจในตนเองก็จะทำงานอย่างไม่เต็มที่และกลัวจะผิดพลาด พลังแห่งความเชื่อจะดลบันดาล ให้เราทำสิ่งที่ยากๆ ได้สำเร็จเพราะถ้าเราเชื่อว่า "เราทำได้" เราก็จะ "ทำได้" หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการเสริมตนเองให้มีความเชื่อมั่น เพื่อดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ ถูกถ่ายทอดออกมาในลักษณะของนิทานเพื่อความเข้าใจง่าย แก่ผู้อ่าน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เจ็ดนางฟ้าเล่มนี้