หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เด็กดี-ครบด้านสร้างได้ โดย นันทวดี สำนักพิมพ์ Rich 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เด็กดี-ครบด้านสร้างได้ โดย นันทวดี สำนักพิมพ์ Rich ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เด็กดี-ครบด้านสร้างได้ โดย นันทวดี สำนักพิมพ์ Rich ⭐⭐⭐⭐⭐

เด็กดี-ครบด้านสร้างได้

เด็กดี-ครบด้านสร้างได้
.   พบกับเทคนิควิธีสร้าง "พรแสวง" ในทุกๆ ด้านให้เดินคู่ไปกับ "พรสวรรค์" ที่จะทำให้ลูกรักของคุณกลายเป็นคนที่เก่งรอบด้านได้จริง เป็นแนวทางที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ ให้คุณสามารถสั่งสอนลูหหลานของคุณได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมๆ กับสามารถช่วยเรื่องของพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ไปจนถึงการพัฒนาด้านจิตใจและการมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ลูกน้อยที่คุณรัก สามารถเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่าและเป็นคนดีมีคุณภาพไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ
- พัฒนาการด้านสติปัญญา
- พัฒนาการด้านร่างกาย
- พัฒนาการด้านอารมณื
- การพัฒนาด้านสังคม
- การพัฒนาด้านจิตใจ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เด็กดี-ครบด้านสร้างได้เล่มนี้