หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด โดย Susan-Neiman สำนักพิมพ์ Salt 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด โดย Susan-Neiman สำนักพิมพ์ Salt ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด โดย Susan-Neiman สำนักพิมพ์ Salt ⭐⭐⭐⭐⭐

เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด

เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวด
.   บนเส้นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสัยเสมอว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน อย่างไร และทำไม ระหว่างการเติบโต เราคล้ายคนหลงทางที่ดุ่มเดินไปในความไม่รู้ หนังสือเล่มนี้ชวนให้ใคร่ครวญถึง "การเติบโต" ผ่านการตรึกตรองของนักปรัชญา ตั้งแต่เพลโต รุสโซ คานต์ จนถึงซีโมน เดอ โบวัวร์ อันจะทำให้เราได้เห็นการเติบโตในแง่มุมหลากหลาย เพริศพรายไปในประวัติศาสตร์ความคิดอันลึกซึ้งยอกย้อน เมื่อทุกการเติบโตย่อมเจ็บปวด แต่อาจเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น หากได้รู้ว่าโลกหล่อหลอมการเติบโตของเรามาแบบไหน และกลับกัน ตัวเราเองได้ใช้การเติบโตของเรา เพื่อหล่อหลอมให้โลกกลายเป็นแบบไหน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เติบโตอย่างไรไม่ให้เจ็บปวดเล่มนี้