หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เทพเจ้าแห่งคุณธรรม โดย สุ่ยเซียน สำนักพิมพ์ Best-Book 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เทพเจ้าแห่งคุณธรรม โดย สุ่ยเซียน สำนักพิมพ์ Best-Book ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เทพเจ้าแห่งคุณธรรม โดย สุ่ยเซียน สำนักพิมพ์ Best-Book ⭐⭐⭐⭐⭐

เทพเจ้าแห่งคุณธรรม

เทพเจ้าแห่งคุณธรรม
.   แม้จะเป็นที่ตระหนักกันดีว่าเรื่องของเทวดาและสวรรค์ชั้นฟ้านั้น เป็นดั่งเรื่องสมมติที่สรรค์สร้างขึ้นมาในยุคสมัยที่คนเรายังนับถือเทพนับถือฟ้าดินกันเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่คนในสมัยปัจจุบันก็ยังนิยมนับถือเทพเจ้าเหล่านั้น โดยนับถือทั้งในคติเชิงความเชื่อ และคติทางความตระหนักรู้ในคุณค่าที่ทุกตำนานเทพนั้นล้วนเป็นจุดกำเนิดแห่งการโน้มนำจิตใจให้มนุษย์เราทำความดีเป็นที่ตั้ง หนังสือ "เทพเจ้าแห่งคุณธรรม" จึงรวบรวมเกร็ดประวัติของเทพเจ้าทางจีนองค์ต่างๆ อาทิเช่น เทพเจ้าจงหลี่เจียน เทพเจ้าเฉากั๊วจุ่ย เทพเจ้าจางกว๋อเหล่า เทพเจ้าเตียก่วยหลี่ เจ้าแม่กวนอิม เทพธิดาเทียนโหว เทพเจ้าแห่งน้ำตาปอกง เซียนผู้พิทักสวรรค์เห้งเจีย และอีกคับคั่ง ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำอะไรจึงได้เป็นเซียน มาค้นหาคำตอบร่วมกัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เทพเจ้าแห่งคุณธรรมเล่มนี้