หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เป็นมิตรกับชีวิต โดย พระไพศาล-วิสาโล สำนักพิมพ์ someday 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เป็นมิตรกับชีวิต โดย พระไพศาล-วิสาโล สำนักพิมพ์ someday ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เป็นมิตรกับชีวิต โดย พระไพศาล-วิสาโล สำนักพิมพ์ someday ⭐⭐⭐⭐⭐

เป็นมิตรกับชีวิต

เป็นมิตรกับชีวิต
.   ไม่ว่าชีวิตนี้จะเต็มไปด้วยความลำเค็ญเพียงใด เราก็ไม่ควรชิงชังชีวิต หากควรเปิดใจรับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เเล้วใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่ ความทุกข์นั้นหากเรารู้จักมันอย่างถูกต้อง ก็กลายเป็นประตูสู่ธรรมที่ลึกซึ้งได้ ดังครูบาอาจารย์ได้ยำเตือนว่า "ทุกข์นั้นมีไว้ให้เป็น ไม่ใช่ให้เป็น" หากวางใจเช่นนี้ได้ เราจะเป็นมิตร กับทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต รวมทั้งใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนเข้าถึงอุดมคติของชีวิต ซึ่งสำหรับชาวพุทธก็คือ นิพพานอันเป็นบรมสุข อย่างนี้เเหละจึงเรียกว่าเป็นมิตรกับชีวิตอย่างเเท้จริง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เป็นมิตรกับชีวิตเล่มนี้