หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เพราะรัก โดย นิยาย สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ❤️❤️❤️ หมวดหนังสือ

เพราะรัก โดย นิยาย สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ ❤️ เพราะรัก โดย นิยาย สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

เพราะรัก

เพราะรัก
.   ภาษาอังกฤษ มีคำแปลเป็นภาษาไทย
รักคือความผูกพัน รักคือการเสียสละ รัก
คืออะไรก็ได้ที่ทำให้หัวใจเต้นแรง นิยาม
แห่งความรัก ถูกจำกัดความสำหรับคน
สองคน บางคนให้ความรักเป็นกำลังใจ
แห่งชีวิต บางคนให้ความรักเป็นยาอายุ
วัฒนะ บางคนยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ยอมผอม ยอมอดนอน ยอมลำบาก ยอม
ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาทั้งชีวิตทั้งหมดทั้ง
ปวง ไม่ใช่เพราะตัวเอง ไม่ใช่เพราะใคร
บังคับ แต่เป็นเพราะรักคำเดียวแค่นั้นเอง

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เพราะรักเล่มนี้