หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ โดย ปรางรัตน์-เกียรติทรงศักดิ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ โดย ปรางรัตน์-เกียรติทรงศักดิ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ โดย ปรางรัตน์-เกียรติทรงศักดิ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ

เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ
.   "เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จ" เป็นหนังสือที่ให้ข้อแนะนำและข้อคิดดีๆ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่วัยเยาว์ "คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์" ผู้จัดการทั่วไป สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี.ออลล์ ผู้ริเริ่มโครงการยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ และเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งสุดยอดเลขานุการของประเทศไทยมาแล้ว

เนื้อหาในเล่มแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 "วัยเริ่มทำงาน" แนะวิธีสมัครงานให้ได้งาน การเตรียมตัว, การแต่งกาย, บุคลิกภาพ และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเขียนใบสมัคร ภาค 2 "วัยทำงาน" กล่าวถึง คุณค่าของงานที่ทำ, การเปลี่ยนงาน, การดูแลภาพลักษณ์, การปฏิบัติตนในที่ทำงาน, การใช้จ่ายเงิน และบอกถึงวิธีสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยใช้หลักธรรมดำเนินชีวิต ภาค 3 "วัยส่งต่อ" แนะนำถึงการใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่างเรื่องงาน สุขภาพและครอบครัว, ธรรมที่ทำให้รวย, ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และแนะคาถาสวดมนต์ไหว้พระที่เอื้อต่อการงาน เป็นต้น หากคุณปฏิบัติตามเคล็ดลับในการใช้หลักธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตของเธอผู้นี้ รับรองได้ว่าชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จและพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างแน่นอน
สารบัญ
ภาค 1 วัยเริ่มทำงาน
- เป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน
- สมัครงานให้ได้งาน
- ถูกต้องมาก่อนถูกใจ
ฯลฯ

ภาค 2 วัยทำงาน
- คุณค่าของการงาน
- งานที่น่าทำ คืองานที่เหมาะสมกับตนเอง
- ความลับของ Secretary
ฯลฯ

ภาค 3 วัยของการส่งต่อ
- ความสมดุลของชีวิต
- ธรรมที่ทำให้รวย
- คาถาเรียกทรัพย์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เพราะรู้ธรรมจึงสำเร็จเล่มนี้