หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เมื่อลูกป่วย โดย ศิรณา-เภาเอี่ยม สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เมื่อลูกป่วย โดย ศิรณา-เภาเอี่ยม สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เมื่อลูกป่วย โดย ศิรณา-เภาเอี่ยม สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

เมื่อลูกป่วย

เมื่อลูกป่วย
.   หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณแม่มือใหม่ สามารถสันนิษฐานได้ว่าลูกป่วยเพราะอะไร เช่น วัณโรค คอตีบ บาดทะยัก โปลิโอ ฝีดาษ ไข้ทรพิษ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กแบบปัจจุบันทันด่วน โดยดูจากอาการเบื้องต้น และแนะวิธีรักษา เพื่อบรรเทาอาการในยามวิกาล ก่อนพาไปพบแพทย์

สารบัญ
บทที่ 1 เตรียมตัวเป็นคุณแม่
บทที่ 2 ทำความเข้าใจทารกแรกเกิด
บทที่ 3 วิธีการเลี้ยงดูเด็กในวัยต่างๆ
บทที่ 4 การให้ภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
บทที่ 5 การป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดกับลูก
บทที่ 6 รักษาโรคลูกรักให้ถูกวิธี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เมื่อลูกป่วยเล่มนี้