หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้ โดย ชัชวนันท์-สันธิเดช สำนักพิมพ์ Post-books 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้ โดย ชัชวนันท์-สันธิเดช สำนักพิมพ์ Post-books ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้ โดย ชัชวนันท์-สันธิเดช สำนักพิมพ์ Post-books ⭐⭐⭐⭐⭐

เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้

เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้
.   เนื้อหาใน "เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้" เป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างเรื่องราวใน "ซานกั๋วเหยี่ยนอี้" หรือ วรรณกรรมสามก๊ก ของ หลัวกว้านจง ปราชญ์สมัยราชวงศ์หยวน-หมิง (เป็นฉบับที่ได้รับการตรวจทาน แก้ไข และเรียบเรียงใหม่โดยเหมาหลุนและเหมาจงกัง สองพ่อลูกนักประพันธ์สมัยราชวงศ์ชิง) กับ "ซานกั๋วจื้อ" หรือ จดหมายเหตุสามก๊ก บันทึกโดย เฉินโซ่ว ข้าราชการจ๊กก๊ก ซึ่งต่อมาได้เป็นอาลักษณ์ของราชวงศ์จิ้นตะวันตก ก่อนที่จดหมายเหตุสามก๊กของเฉินโซ่ว จะถูกนำมาชำระใหม่และเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปเป็นจำนวนมาก โดยเผยซงจือนักประวัติศาสตร์และขุนนางราชวงศ์จิ้นตะวันออกหลิวซ่ง จนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือ นี่จะเป็นหนังสือที่จะเปรียบเทียบเรื่องสามก๊กที่เราเคยอ่านจาก "วรรณกรรม" กับเรื่องที่ "เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจริง" ในประวัติศาสตร์ โดยจะชี้ชัดว่า อะไรน่าจะ "จริง" อะไรน่าจะ "ไม่จริง" ทั้งยังมุ่งวิเคราะห์หาเหตุผลว่า เหตุใดผู้ประพันธ์วรรณกรรมสามก๊กจึงจงใจแต่งเติมเรื่องราวเหล่านั้นเข้าไป
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เรื่องสามก๊กพันธุ์แท้เล่มนี้