หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุข โดย กานธนิกา-ชุณหะวัต สำนักพิมพ์ Feel-Good 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุข โดย กานธนิกา-ชุณหะวัต สำนักพิมพ์ Feel-Good ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุข โดย กานธนิกา-ชุณหะวัต สำนักพิมพ์ Feel-Good ⭐⭐⭐⭐⭐

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุข

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุข
.   วัยเด็กเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อการพัฒนาสมอง และเป็นรากฐานต่อความสามารถ เฉพาะตัวของบุคคลในช่วงวัยผู้ใหญ่ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นอัจฉริยะทางด้านวิชาการ แต่มุ่งเน้นให้เป็นคนเก่งตามความถนัดของตน มาร่วมค้นหาความฉลาดในตัวลูกของคุณ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งดีมีสุขเล่มนี้