หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ เลือดรักทระนง โดย นางแก้ว สำนักพิมพ์ the-Great หมวดหนังสือ
เลือดรักทระนง

เลือดรักทระนง
.   กระถิน มีสายเลือดโจรและมีแม่ที่ไม่รักเธอสักนิดเดียว แต่เด็กหญิงได้รักการกล่อมเกลาจากผู้เลี้ยงดูมาด้วยความรักและความปราถนาดี เธอถูกหล่อหลอมให้เป็นหญิงสาวที่ดี และมีความทระนง แม้สำนึกทุกลมหายใจว่าเธอเป็นลูกโจร แต่ยึดมั่นในหัวใจ เธอไม่ใช่โจร...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เลือดรักทระนงเล่มนี้