หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก โดย ดร.-นพรัตน์-ยศวัฒน สำนักพิมพ์ นิยาย 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก โดย ดร.-นพรัตน์-ยศวัฒน สำนักพิมพ์ นิยาย ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก โดย ดร.-นพรัตน์-ยศวัฒน สำนักพิมพ์ นิยาย ⭐⭐⭐⭐⭐

เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก

เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก
.   ประสบการณ์ วิธีการเลี้ยงลูก ของผู้ชายที่ชื่อ นพรัตน์ ยศวัฒน ที่เล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกของผู้ชายคนหนึ่งที่สนุกกับการเฝ้าดูแลเจ้าตัวน้อย สนใจรายละเอียดและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง เทคนิควิธีการเลือกพี่เลี้ยงเด็กที่พ่อแม่ควรเป็นผู้เลือกเอง ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก การเฝ้าสังเกตพัฒนาการของลูก การสอนให้ลูกช่วยทำงานบ้าน เมื่อลูกกลัวผีทำอย่างไร การส่งเสริมให้ลูกรู้จักกับโลกภายนอก เช่นการพาไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ พร้อมกับให้ความรู้ไปด้วย การสอนให้ลูกรู้จักเข้าวัด ทำบุญ บริจาคทาน ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จากหนังสือ เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูก
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน เล่าเรื่อง...ผู้ชายเลี้ยงลูกเล่มนี้