หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ แผ่นภาพ-กวีเพลง โดย สันติภาพ-นาโค สำนักพิมพ์ อมรินทร์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

แผ่นภาพ-กวีเพลง โดย สันติภาพ-นาโค สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 แผ่นภาพ-กวีเพลง โดย สันติภาพ-นาโค สำนักพิมพ์ อมรินทร์ ⭐⭐⭐⭐⭐

แผ่นภาพ-กวีเพลง

แผ่นภาพ-กวีเพลง
.   หนังสือ "แผ่นภาพ กวีเพลง" เล่มนี้ เป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตของ "สันติภาพ นาโค" ซึ่งได้รวบรวมบทกวีที่เป็นกลอนแปดและกลอนเปล่า 74 สำนวนเรื่อง มีเรื่องราวกล่าวถึงชีวิตคนในสังคมชนบท ชาวไร่ชาวนาที่ด้อยโอกาส นักเรียน คนเฒ่าคนแก่ แม้แต่ขอทานตามเมืองใหญ่ อีกทั้งยังพูดถึงสังคมการเมือง เรื่องเผด็จการ เรื่องประชาธิปไตย และท้ายสุด เป็นการตระหนักถึงคุณค่า และการแสวงหาแก่นสารที่เป็นธรรมมะ ผ่านภาพวาดประกอบที่ผู้เขียนสร้างสรรค์ไว้ในพื้นที่เดียวกัน จึงนับเป็นงานที่มีคุณค่าหาอ่านได้ยากในสังคมปัจจุบัน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน แผ่นภาพ-กวีเพลงเล่มนี้