หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ โดย ปรีดี-หงษ์สต้น สำนักพิมพ์ แพรว หมวดหนังสือ

โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้ โดย ปรีดี-หงษ์สต้น สำนักพิมพ์ แพรว

โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้

โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้
.   "โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้" เป็นเรื่องราวของชีวิต มันก็ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวของในสังคมหนึ่งๆ เอาไว้ และบันทึกความคิดและโลกทัศน์ของคนในสังคมนั้นเอาไว้เฉกเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องเล่าของคนหนุ่มสาว พวกเขากำลังเติบโตขึ้นเป็นตัวเต็มวัย นัยน์ตาของพวกเขาเป็นประกาย วัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่ทุกคนใฝ่แสวงหา พวกเขาเต็มไปด้วยชีวิต และความไม่อินังขังขอบกับชีวิต พวกเขามองย้อนไปในอดีตอันแสนสั้น มองไปในอนาคตอันเป็นที่เชื่อว่ายาวนาน มืดทึบพวกเขาพยายามค้นหาชิ้นส่วนที่กระจัดกระจาย ค่อยปะติดปะต่อมันขึ้นเป็นภาพนั่นเอง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน โปรดจงโอบกอดฉันเอาไว้เล่มนี้