หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ ในวันที่เธอหลับ โดย ไตรภัค-สุภวัฒนา-Puck- สำนักพิมพ์ Let-s-comic 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

ในวันที่เธอหลับ โดย ไตรภัค-สุภวัฒนา-Puck- สำนักพิมพ์ Let-s-comic ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 ในวันที่เธอหลับ โดย ไตรภัค-สุภวัฒนา-Puck- สำนักพิมพ์ Let-s-comic ⭐⭐⭐⭐⭐

ในวันที่เธอหลับ

ในวันที่เธอหลับ
.   พบกับนิทานที่มีรสชาติหนักๆ ของความงามและความรักในความหมายที่ซับซ้อนเกินกว่านิทานแบบเก่าๆ จะอธิบายได้ เป็นความรักที่ไม่เคยมีผู้ใดระบุเจาะจงได้ตายตัว ถูกถอดความจำลองแบบแทนค่าเป็นเหล่าตัวละครนานา บอกเล่าการแสดงออกถึงรักในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้วยรูปแบบเชิงนิทานภาพ อีกทั้งนิทานแถมท้ายเชิงหม่นหมอง และบทความวิพากษ์วิจารณ์ ความงามกับความรักที่น่าสนใจ พูดได้ว่าหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยบทความสะท้อนแง่มุมความรัก ที่มาในเชิงเปรียบเทียบ สะท้อน แดกดัน ได้อย่างน่าลิ้มลองทีเดียว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน ในวันที่เธอหลับเล่มนี้