หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ 1-ไร่-ได้-1-แสน โดย สมพงษ์-บัวแย้ม สำนักพิมพ์ ทานตะวัน 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

1-ไร่-ได้-1-แสน โดย สมพงษ์-บัวแย้ม สำนักพิมพ์ ทานตะวัน ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 1-ไร่-ได้-1-แสน โดย สมพงษ์-บัวแย้ม สำนักพิมพ์ ทานตะวัน ⭐⭐⭐⭐⭐

1-ไร่-ได้-1-แสน

1-ไร่-ได้-1-แสน
.   เเนวคิด "โครงการ 1 ไร่ได้ 1 เเสน" เป็นการทำการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่เเละรายได้ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้โดยให้เกษตรกร ทำเกษตรเเบบผสมผสานทำนาปลูกพืชเสริมเเละเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้บริโภคเเละขายเป็นรายได้ เเนวคิดทฤษฎีใหม่ เเก้จน-เเก้จริง โดยการทำนาผสมเกษตรผสมผสาน ยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เเละการพึ่งพาตนเอง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 1 ไร่ ได้เงิน 1 เเสน สบายๆ
สารบัญ
- ทำการเกษตร 1 ไร่ได้ 1 เเสน
- เรื่องเพ้อฝันหรือเรื่องจริง
- โครงการทำเกษตร 1 ไร่ ได้ 1 เเสน
- ร่ายจ่าย-รายรับ การทำเกษตร 1 ไร่ ได้ 1เเสน
- การปลูกข้าวหอมนิล ข้าวที่มีคุณค่า ราคาสูง
- เทคนิคเกษตรพอเพียงเกี่ยวกับการทำนา
- การทำนาเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ 105
- หลักสำคัญในการทำนาอินทรีย์อย่างเเท้จริง
- การบำรุงดินให้สมบูรณ์ในพื้นที่ทำกิน 1 ไร่ 1 เเสน
- การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสูตรเสริมฮอร์โมนพืช
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน 1-ไร่-ได้-1-แสนเล่มนี้