หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ 1001-กิจกรรมสร้าง-IQ-และ-EQ-ให้ลูกเป็นอัจฉริยะ โดย พิชญวดี-สุกฤตศิลป์ สำนักพิมพ์ thai-quality-book หมวดหนังสือ
1001-กิจกรรมสร้าง-IQ-และ-EQ-ให้ลูกเป็นอัจฉริยะ

1001-กิจกรรมสร้าง-IQ-และ-EQ-ให้ลูกเป็นอัจฉริยะ
.   รวบรวมกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการเล่นของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยแยกกิจกรรมตามช่วงวัยให้เหมาะสม กิจกรรมการเล่นเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยสามารถทำร่วมกันได้ทั้งในบ้านและนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญา ให้ลูกน้องมี IQ และ EQ ที่ดีควบคู่กันไปได้เป็นอย่างดี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน 1001-กิจกรรมสร้าง-IQ-และ-EQ-ให้ลูกเป็นอัจฉริยะเล่มนี้