หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ 5-เสือพันธุ์มังกร โดย ถนอมศักดิ์-จิรายุสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

5-เสือพันธุ์มังกร โดย ถนอมศักดิ์-จิรายุสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 5-เสือพันธุ์มังกร โดย ถนอมศักดิ์-จิรายุสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ ปราชญ์ ⭐⭐⭐⭐⭐

5-เสือพันธุ์มังกร

5-เสือพันธุ์มังกร
.   พบกับหลากหลายเรื่องราวของ 5 เสือพันธุ์มังกร ที่ประกอบด้วยนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ต่อสู่วิกฤตในการทำธุรกิจหลายกระบวนท่า ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าวิถีชีวิตของเขาเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนอันล้ำค่า หากเรารู้จักเลือกสรรนำมาเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิต
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน 5-เสือพันธุ์มังกรเล่มนี้