หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ 90+-กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้ โดย B-Team สำนักพิมพ์ Book-Caff หมวดหนังสือ
90+-กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้

90+-กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้
.   "90+ กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้" ได้รวบรวมกฎต้องรู้สำหรับการเข้าใจภาษาอังกฤษ ในเบื้องต้นของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อันเป็นด่านแรกที่เราจะต้องฝ่าฝันทำความเข้าใจให้ได้ เพื่อจะนำความรู้นี้ ไปพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ต่อไป ประกอบดวยการเรียนไวยากรณ์อย่างเป็ขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างประโยคที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่าน สารบัญ - คำนามคือ? - คำนามทั่วไปคือ? - คำนามชี้เฉพาะคือ? - คำนามนับได้คือ? - คำนามนับไม่ได้คือ? - คำนามประสมคือ? - คำนำหน้านาม a, an - คำนำหน้านาม the - คำนามที่ไม่ต้องมีคำนำหน้า - การทำคำนามนับไม่ได้ให้เป็นคำนามนับได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน 90+-กฎต้องรู้สู่การสนทนาภาษาอังกฤษได้เล่มนี้