หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ Boxed-Set-ชุด-His-Command-(-3-เล่ม-แผนร้ายเดิมพันรัก-บัญชารักกับดักฯ-ตรารักจองฯ) โดย กระดาษทรายแก้ว-นิมมานรดี-สิตางศุ์ สำนักพิมพ์ พลอยวรรณกรรม หมวดหนังสือ
Boxed-Set-ชุด-His-Command-(-3-เล่ม-แผนร้ายเดิมพันรัก-บัญชารักกับดักฯ-ตรารักจองฯ)

.   1.แผนร้ายเดิมพันรัก (GKกระดาษทรายแก้ว) ราคา 299 บาท
2.บัญชารักกับดักหัวใจ (นิมมานรดี) ราคา 309 บาท
3.ตรารักจองหัวใจ (สิตางศุ์) ราคา 299 บาท

เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน Boxed-Set-ชุด-His-Command-(-3-เล่ม-แผนร้ายเดิมพันรัก-บัญชารักกับดักฯ-ตรารักจองฯ)เล่มนี้