หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ English-for-Assistant-ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยมืออาชีพ โดย Right-Hand สำนักพิมพ์ Minibear หมวดหนังสือ
English-for-Assistant-ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยมืออาชีพ

English-for-Assistant-ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยมืออาชีพ
.  
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านงานในสำนักงาน หรือผู้ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ตลอดจนผู้ที่รักการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษทั่วไปให้ได้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของผู้อ่าน ผู้สนใจทั่วไป


สารบัญ

- The first รู้ไว้ก่อนเป็นผู้ช่วย (Just to know)
- The second การใช้โทรศัพท์ (Telephoning)
- The third การใช้เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร (Faxing and Photocopying)
- The fourth การต้อนรับและการรับรองแขก (Welcoming and Receiving Guest)
- The fifth การจัดเก็บเอกสาร (Filing)
- The sixth การเขียนและการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ (Business Letter)
- The seventh การทำบันทึกข้อความ (Memorandum)
- The eighth การเตรียมการประชุม (Planning a Meeting)
- The ninth การวางแผนการเดินทาง (Planning a Business Trip)
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน English-for-Assistant-ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยมืออาชีพเล่มนี้