หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ Facebook-หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆ โดย โรสรินทร์-พุมฤทธิ์ สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ❤️❤️❤️ หมวดหนังสือ

Facebook-หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆ โดย โรสรินทร์-พุมฤทธิ์ สำนักพิมพ์ คลื่นอักษร ⭐⭐⭐⭐⭐

Facebook-หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆ

Facebook-หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆ
.   "หน้า" ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน หมายถึง ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา เช่น เขาวิ่งอยู่ตรงหน้าฉ้น จึงเห็นแต่หลังเขาไวๆ หน้า ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า "face" ถ้าแปลว่าฤดู หรือ season ก็เช่น หน้าฝน หน้าหนาว หน้าร้อน หน้าเอาไปประกอบคำอื่นๆ ได้ความหมายอีกมากมาย เช่น หน้าเนื้อใจเสีอ หน้าอ่อนหน้ามุ่ย หน้ากาก หน้าเลือด ฯลฯ มหัศจรรย์คำว่า "หน้า" คำเดียว สามารถสร้างคำได้มากมายอะไรเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องหน้าไว้มากมาย ทั้งความหมาย และคำอธิบายต่างๆ นาๆ เฮฮา สนุกสนาน เพลิดเพลินตลอดเล่ม
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน Facebook-หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆเล่มนี้