หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ MOP-กระบวนการสู่ความสำเร็จ-:-Mission-Objective-Policy-Process-to-Success โดย บุญเกียรติ-โชควัฒนา สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ หมวดหนังสือ
MOP-กระบวนการสู่ความสำเร็จ-:-Mission-Objective-Policy-Process-to-Success

MOP-กระบวนการสู่ความสำเร็จ-:-Mission-Objective-Policy-Process-to-Success
.   หนังสือเล่มนี้คุณบุญเกียรติได้ถ่ายทอดการคิด การปฏิบัติของ MOP อย่างเป็นขั้นตอน และมีการยกตัวอย่างได้ชัดเจนไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องจิตใต้สำนึกซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับในแต่ละองค์กรเห็นภาพหลักบริหาร MOP ได้ครอบคลุม นอกจากนี้ท่านผู้อ่านยังจะได้ทราบถึงกรณีศึกษาการใช้ MOP จากผู้บริหารของกลุ่มแพน และสุดท้ายเป็นปกิณกะบทท้ายเล่มรวมเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องดี ๆ คิดดีๆ ทำดีๆ จากคุณบุญเกียรติ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน MOP-กระบวนการสู่ความสำเร็จ-:-Mission-Objective-Policy-Process-to-Successเล่มนี้