หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ Strategy-Moves-:-วางหมากปรับกลยุทธ์ โดย Jorge-A.-Vasconcellos-E-Sa- สำนักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์ หมวดหนังสือ
Strategy-Moves-:-วางหมากปรับกลยุทธ์

Strategy-Moves-:-วางหมากปรับกลยุทธ์
.   หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับสุดยอดของการวางหมากปรับกลยุทธ์ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดให้เห็นภาพอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ทั้งในล้กษณะกลยุทธ์แบบรุกและแบบรับ และในแต่ละกลยุทธ์ก็ได้อธิบายอย่างมีหลักการเหตุผลเชื่อมโยง ตลอดจนยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารองค์กร สำหรับนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติสารบัญ
1. คุณชนะได้ด้วยกำลังคนแค่สิบ หรือพ่ายแพ้แม้จะมีถึงร้อย
2. นานาเหตุผลสำหรับชัยชนะและความพ่ายแพ้ และบทเรียนต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ
3. การโจมตี : การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ 6 ประการ
4. การป้องกัน : การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ 8 ประการ
5. เมื่อไรที่จะนำการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
6. องค์กรพันธมิตร
7. กรณีศึกษา : บทเรียนต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นในยุคโลกาภิวัฒน์
8. บทสรุป : กฎ 8 ข้อ เพื่อการเป็นผู้คู่ควรกับความสำเร็จ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน Strategy-Moves-:-วางหมากปรับกลยุทธ์เล่มนี้