หนังสือสภาพดี เรื่องย่อ / รูปภาพทั้งหมดของหนังสือ Survivor-เยอรมัน โดย หนุงหนิง สำนักพิมพ์ อมรินทร์ หมวดหนังสือ
Survivor-เยอรมัน

Survivor-เยอรมัน
.   หนังสือสอนภาษาเชิงท่องเที่ยวชุด Survival เป็นหนังสือสอนภาษาแนวใหม่ที่อ่านง่ายและใช้ได้จริง เพียงปลายนิ้วสัมผัสเมื่อเกิดความสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพียงชี้ลงไปในคำศัพท์และรูปภาพที่ต้องการสื่อกับคนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาแต่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือสนใจในภาษาเยอรมัน แบ่งเนื้อหาบทสนทนาออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ การเดินทาง ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวคำทักทายไปจนถึงเหตุด่วนและเรื่องฉุกเฉิน ที่รับรองได้ว่าหากคุณมีเล่มนี้รับรองความ Survival แน่นอน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน Survivor-เยอรมันเล่มนี้