หนังสือสภาพดี รูป/เรื่องย่อ นิยาย/หนังสือ The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอี โดย บก.-เยาวลักษณ์-อดุลประวิตรชัย-บก.-วราธัช-ตันติวรวงศ์ สำนักพิมพ์ แบรนด์เอจ 🧡🧡🧡 หมวดหนังสือ

The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอี โดย บก.-เยาวลักษณ์-อดุลประวิตรชัย-บก.-วราธัช-ตันติวรวงศ์ สำนักพิมพ์ แบรนด์เอจ ⭐⭐⭐⭐⭐

คลิกดูหนังสือ 🧡 The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอี โดย บก.-เยาวลักษณ์-อดุลประวิตรชัย-บก.-วราธัช-ตันติวรวงศ์ สำนักพิมพ์ แบรนด์เอจ ⭐⭐⭐⭐⭐

The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอี

The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอี
.   รวมบทความทางวิชาการที่สำคัญโดยเฉพาะ "การบริการจัดการ" ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเอสเอ็มอี พร้อมแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จและประสบปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังนำเสนอเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ในรูปแบบที่อ่านง่ายๆ เป็นบทสัมภาษณ์ทั้งจากนักวิชาการ นักบริหาร ผู้ประกอบการ นายธนาคาร ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐและท่านอื่นๆ อีกมากมายให้คุณได้ศึกษาไปพร้อมๆ กัน หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมในการเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่อนาคตที่ดีกว่า...ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป มาติดตามพร้อมกันใน The-Key-ไขกลยุทธ์-จุดประกายความคิด-ธุรกิจเอสเอ็มอีเล่มนี้